ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSEI FELTÉTELEK

 

(Hatályos 2021.06.28. napjától.)

 • Az ÁSZF célja, hatálya, módosítása
 • Az ÁSZF célja

 

Az ÁSZF célja a Társaság és a vele az ÁSZF-ben meghatározott Termékértékesítés tárgyában a Társaság által üzemeltetett Webáruházban szerződést kötő Vásárló között létrejövő Szerződésre vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a Rendeletben meghatározott körben a Fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

 

A Vásárló a Megrendelés leadásával elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF a Ptk. 6:78. § (1) bekezdése és a Rendelet 11. § (6) bekezdése értelmében a Szerződés részét képezi.

 • Az ÁSZF hatálya

 

Az ÁSZF hatálya a Társaságra, a Vásárlóra, valamint a Termékértékesítésre terjed ki.

 

Az ÁSZF tartalmazza különösen a feleket megillető és terhelő jogokat és kötelezettségeket, a Szerződés létrejöttének szabályait, a Szolgáltatás meghatározását, a teljesítési határidőket, a fizetési módokat és feltételeket, a felelősségre vonatkozó rendelkezéseket.

 

Az ÁSZF 10. pontjának és – a 11. pont 1. alpontjának kivételével – 11. pontjának hatálya kizárólag a Fogyasztóra terjed ki.

 • Az ÁSZF módosítása, kiegészítése

 

A Társaság jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani és/vagy kiegészíteni, valamint a Termékértékesítést határozott vagy határozatlan időtartamra felfüggeszteni, annak tartalmát módosítani, továbbá megszüntetni.

 

Az ÁSZF módosítása és/vagy kiegészítése esetén a Társaság a módosítás és/vagy kiegészítés tényét, a változások összefoglalását, valamint a módosítás és/vagy kiegészítés hatályba lépésének dátumát tartalmazó tájékoztatót, továbbá az ÁSZF ezt követően hatályos teljes szövegét a Honlapon közzéteszi.

 

A módosított és/vagy kiegészített ÁSZF hatálya kizárólag a módosítás és/vagy kiegészítés hatályba lépését követően leadott Megrendelésekre, megkötött Szerződésekre terjed ki.

 • Fogalmak

 

Az ÁSZF-ben meghatározott nagybetűs fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

 

 1. Áfa tv.: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 2. ÁSZF: a jelen dokumentumba foglalt, Ptk. 6:77. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételek
 3. Ektv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 4. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárló
 5. Honlap: a www.klippers.hu linken elérhető weboldal
 6. Megrendelés: a Vásárló által leadott egyedi megrendelés
 7. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 8. Rendelet: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
 9. Szerződés: az ÁSZF alapján a Társaság és a Fogyasztó között a Megrendelés leadásával és annak Társaság részéről történő visszaigazolásával létrejövő Termék értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződés
 10. Társaság: az ÁSZF 3. pontjában meghatározott jogi személy
 11. Termék: a Megrendelésben meghatározott, Webáruházban forgalmazott ingó dolog
 12. Termékértékesítés: a Társaság által a Vásárló részére nyújtott, az ÁSZF 4. pontjában meghatározott szolgáltatás
 13. Vásárló: az ÁSZF alapján a Társasággal a Szerződést kötő jogalany
 14. Vételár: a Termék ellenértéke
 15. Webáruház: a Társaság által üzemeltetett www.klippers.hu weboldalon elérhető online webáruház
 • A Társaság

 

Cégnév: ONYX Partners Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Kökény utca 8.

Nyilvántartó: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-034094

Adószám: 29206511-2-05

E-mail: janosgaran@gmail.com

Telefon: +36 30/124-00-85

Honlap: www.klippers.hu

 • A Szerződés tárgya: a Termékértékesítés meghatározása

 

A Szerződés tárgya a Társaság és a Vásárló között a Webáruházban forgalmazott Termékre vonatkozóan létrejött adásvétel.

 

A Társaság és a Vásárló között a Szerződés kizárólag a jelen pontban meghatározott Termékértékesítésre jön létre. A Szerződés a Ptk. 6:3. § a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

 

A Társaság által a Webáruházban forgalmazott Termékek:

 • elektromos hajvágógépek;
 • hajápolási-és szakállápolási termékek (wax, szakállolaj, sampon);
 • egyéb fodrászati kiegészítők (fésűk, gépkiegészítők, géptisztítók, stb.).
 • A Megrendelés folyamata (a szerződéskötés technikai lépései)
 • Termék kiválasztása

 

A Vásárló kiválasztja, azaz „Kosár”-ba helyezi a Terméket a Webáruházban. A Webáruházban történő vásárláshoz és a Megrendelés leadásához nincsen szükség regisztrációra. A Megrendelés leadására bármilyen időpontban lehetőség van. Amennyiben a Termék nem elérhető, arra a Termékre Megrendelés nem adható le.

 • Megrendelés leadása

 

A Vásárló a Megrendelést a Honlapon erre a célra kialakított online felületen adhatja le.

 

A Kosár véglegesítését követően a Vásárlónak a Megrendelés leadásához meg kell adnia a következő adatait: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), 

számlázási adatok (név, adószám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó). Amennyiben a számlázási adatok megegyeznek a szállítási adatokkal, úgy a számlázási adatok ismételt kitöltése nem szükséges. Ezt a Vásárló az erre szolgáló jelölőnégyzettel jelölheti.

 

A Vásárlónak ki kell választania a Vételár és egyéb díjak megfizetésének módját is, amely lehet:

 • online bankkártyás fizetés, vagy
 • utánvét.

 

Amennyiben a Vásárló nem adja meg a szükséges adatokat, úgy Megrendelést nem adhat le és így a Webáruházban nem jogosult vásárolni.

 

A Vásárló a Megrendelés leadása előtt jogosult ellenőrizni és szükség esetén módosítani a megadott adatokat, a Termék(ek) típusát, darabszámát, a választott fizetési módot, szállítási címet, stb.

 

Ezt követően a Megrendelés leadására a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással kerül sor. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A Megrendelés leadása a Vásárló részéről ajánlattételnek minősül. A Megrendelés leadása, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Társaság számára hozzáférhetővé válik.

 

Online bankkártyás fizetési mód választása esetén a Vételár és egyéb díjak megfizetésére a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) által működtetett Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatáson keresztül történik. A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával átirányításra kerül a Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító felületére, ahol bankkártyája adatainak (bankkártya száma, lejárati dátuma, a hátoldalon található CVC kód), valamint e-mail címének megadásával megtörténik a fizetés.

 

Utánvét fizetési mód választása esetén a Vételár és egyéb díjak megfizetésére a Terméket a szállítási címre kiszállító futárnál kerül sor.

 • A Szerződés létrejötte

 

A Megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül, a Megrendelés feldolgozását követően, a Társaság e-mailben – a Vásárló által a rendelési folyamat során megadott e-mail címre – visszaigazolást küld a Vásárló részére a Termék(ek) megrendeléséről. A visszaigazoló e-mail a Társaság részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, amellyel a Szerződés létrejön a Társaság és a Vásárló között. A visszaigazolás, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a Vásárló számára hozzáférhetővé válik.

 

A visszaigazolás tartalmazza: a megrendelt Termék(ek)et, a Vételárat, a fizetés módját, a szállítási címet, valamint a szállítás várható időtartamát és díját.

 

Amennyiben a visszaigazolás – amely tartalmazza a Megrendelés feltételeit – nem érkezik meg a Vásárlóhoz a Megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül, vagy a Vásárló a Megrendelését a 7. pont rendelkezései szerint lemondja, úgy a Szerződés nem jön létre.

 • Vételár és egyéb díjak

 

A Webáruházban megjelenített Vételár az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) kerül feltüntetésre. A Vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Vételár és egyéb díjak magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre.

 

A Társaság jogosult a Vételárat és egyéb díjakat egyoldalúan módosítani. A Vételár és egyéb díjak módosítása a módosítás Webshopban történő közzétételével egyidejűleg lép hatályba. A Vételár és egyéb díjak módosítása esetén a módosított díjszabás hatálya kizárólag a módosítás hatályba lépését követően megkötött Szerződésekre terjed ki. Online bankkártyás fizetés választása esetén, a fizetés és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett Vételár- és egyéb díjcsökkenés során pénz visszatérítésére nincsen lehetőség.

 

A Terméket a Társaság az Express One futárszolgálat (Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.) útján, szállítási díj megfizetése ellenében juttatja el a Vásárlóhoz. A szállítási díj meghatározása a Kosárban lévő Termékek figyelembevételével történik. A Társaság a Vásárlót a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja, illetve annak mértékéről a visszaigazolásban is tájékoztatást ad.

 

Amennyiben a Társaság kellő gondossága ellenére a Vételár és/vagy egyéb díj hibásan kerül feltüntetésre a Webshopban, az ÁSZF 5. pont C) alpont szerinti visszaigazoló e-mailben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint az esetleges rendszerhiba miatt megjelenő pl. „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra – a Társaság nem köteles a Szerződést a hibás áron teljesíteni és a már megkötött Szerződések esetében a Vásárló köteles a valós és a hibás díj közötti különbözetet megfizetni. Amennyiben a Vásárló nem vállalja a különbözet megfizetését, úgy a Vásárló jogosult a Megrendeléstől indokolás nélkül írásban elállni.

 • Megrendelés lemondása

 

A Megrendelés lemondására az ÁSZF 5. pont C) alpont szerinti visszaigazolás hatályossá válásáig van lehetőség az info@klippers.hu e-mail címre küldött üzenettel, továbbá a 3. pontban meghatározott telefonszámon, ami a Vásárló Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttségét megszünteti.

 

A Megrendelés jelen pont szerinti lemondása esetében, valamint, ha az ÁSZF 5. pont C) alpont szerinti visszaigazolás nem érkezik meg a Vásárlóhoz a Megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órán belül, és emiatt a Szerződés nem jön létre, az online bankkártyás fizetéssel teljesített Vételárat és egyéb díjakat a Társaság a lemondás, illetve a Megrendelés leadásától számított 48 (negyvennyolc) órát követő naptól számított 30 (harminc) napon belül a Vásárló részére visszautalja.

 • Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötésről

 

A Társaság a Ptk. 6:82. § (1) bekezdésében, valamint az Ektv. 5. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja Vásárlót:

 1. A szerződéskötés technikai lépéseit az ÁSZF 5. pontja tartalmazza.
 2. A Szerződés elektronikus úton (interneten) kötött, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül. A Társaság a Szerződést nem rögzíti, az utóbb nem hozzáférhető.
 3. A Vásárló a Megrendelés leadása előtt jogosult ellenőrizni és szükség esetén módosítani, javítani a Megrendelés során megadott adatokat, a Termék(ek) típusát, darabszámát, stb.
 4. A Szerződés nyelve a magyar.
 5. A Társaság magatartási kódex hatálya alá nem tartozik, magatartási kódex hatályát magára nézve kötelezőnek nem ismer el.
 • A Vételár és egyéb díj megfizetése, számlázás

 

A Vételár és egyéb díj (pl. szállítási díj) megfizetése az alábbiak szerint történik:

 1. előzetesen online bankkártyás fizetéssel, vagy
 2. utánvéttel a szállításkor a futárnál.

 

A Társaság a Vételárról és egyéb díjról az Áfa tv. 175. § szerinti elektronikus számlát bocsát ki a szamlazz.hu rendszerén keresztül. A Szerződés megkötésével és az ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A Társaság az elektronikus számlát a Vásárló részére az általa a rendelési folyamat során megadott e-mail címre küldi meg.

 • A Fogyasztó elállási joga

 

A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.

 

Az elállási határidő

 1. Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
 2. több Termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 3. több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor: amelyen a Fogyaszt vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

A Fogyasztó elállási jogát a Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címek valamelyikére:

 

ONYX Partners Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3700 Kazincbarcika, Kökény utca 8.

E-mail: janosgaran@gmail.com

Telefon: +36 -30/124-00-85

 

Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az alábbi elállási nyilatkozat-mintát is:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt”

 

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Amennyiben a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Társaság által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

A Fogyasztó köteles a Társaság számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. A visszatérítést a Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a Rendelet 22. §-ában meghatározottakkal összhangban gyakorolta.

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát

 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 • olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. hajápolási-és szakállápolási termékek, különösen: wax, szakállolaj, sampon, illetőleg értelemszerűen a hajvágó, vagy egyéb gépek, melyek a hajjal vagy a bőrfelülettel közvetlenül érintkeztek);
 • olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 • Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a Fogyasztó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.

A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó a kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Társaság felhívja a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van a Fogyasztó kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Társaság felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Társaság jótállásra köteles a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában.

 

A Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt termékek. A jótállás időtartama az eladási árhoz igazodik az alábbiak szerint.

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

A Fogyasztót a jótállás alapján a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti jogok illetik meg.

 

Mikor mentesül a Társaság a jótállási kötelezettsége alól?

A Társaság a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

A Társaság felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságtól és a termékszavatosságtól függetlenül megilletik.

 • Felelősség, vis maior

 

A Társaság nem vállal felelősséget a Termék csomagolásáért (ideértve annak esztétikai hibáját is) és egyéb olyan hibáiért, amelyek a Társaságnak nem felróhatók, és/vagy a Társaság teljesítésével összefüggésbe nem hozhatók.

 

A Társaság nem vállal felelősséget továbbá:

 1. a Megrendelés késedelmes leadásából,
 2. a Megrendelés folyamata során megadott hibás adatokból

eredő károkért.

 

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a fél Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény korlátozza vagy akadályozza közvetlenül, amely előre nem látható, a fél akaratától függetlenül következett be, és amelynek megakadályozása vagy leküzdése az elvárható gondosság tanúsítása mellett is lehetetlen (a továbbiakban: Vis maior). Vis maior különösen a háború, terrorcselekmény, országos sztrájk, polgári zavargások, felkelés, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, hatósági rendelkezés és/vagy intézkedés.

 

A fenyegető Vis maiorról, illetve a Vis maior bekövetkezéséről, annak várható időtartamáról, a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatásáról (vagyis arról, hogy a Vis maiorral érintett fél a Szerződésből eredő kötelezettségeit egyáltalán nem vagy csak késedelmesen tudja teljesíteni) a felek kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. A Vis maiorral érintett fél köteles minden tőle elvárható erőfeszítést, cselekményt megtenni a Vis maior mielőbbi megszüntetése érdekében.

 

A felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződés szerinti határidők a Vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

 

Amennyiben a Vis maior időtartama a 15 (tizenöt) napot meghaladja, bármely fél jogosult a Szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy ez esetben a felek nem kötelesek a Szerződés megszüntetésével okozott kárt a másik fél részére megtéríteni. A Szerződés azonnali hatályú felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a Szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 15 (tizenöt) napon belül nem vezet eredményre, a Szerződést bármelyik fél megszüntetheti a jelen pontban meghatározott feltételek szerint.

 

A Vis maiort bejelentő fél köteles írásban haladéktalanul értesíteni a másik felet, ha a Vis maior megszűnt, vagy, ha az érintett félre vonatkozóan megszűnik a Vis maior teljesítésre gyakorolt hatása.

 • Panaszkezelés

 

A Fogyasztó a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Társasággal az alábbi elérhetőségeken:

 

ONYX Partners Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 3700 Kazincbarcika, Kökény utca 8.

E-mail: janosgaran@gmail.com

Telefon: +36 30 / 124-00-85

Web: www.klippers.hu

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadni;
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az írásbeli érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni;

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

Az írásbeli panaszt a Társaság a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság indokolni köteles.

 

A Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében jogosult a békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes, ennek hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 1. neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és

Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 1. székhelyének postai címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

 

A Fogyasztó a Szolgáltatással kapcsolatban az ún. online vitarendezési platformon (ODR) keresztül is panaszt tehet, amely az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

 • Szerzői jogok

 

A Honlap a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § értelmében szerzői műnek minősül, így annak teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

 • Egyéb rendelkezések

 

A Társaságnak nem áll rendelkezésére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

 

Amennyiben az ÁSZF valamely része érvénytelen, hatálytalan vagy egyébként végrehajthatatlan, vagy pedig az ÁSZF valamely rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, az ÁSZF fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.

 

Amennyiben az ÁSZF vagy a Szerződés valamely jognyilatkozatra vagy értesítésre írásbeli alakot ír elő, a Társaság 3. pontban meghatározott és a Vásárló Megrendelés során megadott e-mail címére elektronikusan megküldött levelet írásbeli formának kell tekinteni. Ebben az esetben az írásbeli jognyilatkozat vagy értesítés akkor tekinthető kézbesítettnek, ha az a címzett részére a címzett elektronikus postafiókjában hozzáférhetővé válik.

 

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.